.

Các Tay Săn Ảnh Bãi Đậu Xe Trò Chơi

50%
Các Tay Săn Ảnh Bãi Đậu XeMô Tả: Các Tay Săn Ảnh Bãi Đậu Xe game Các tay săn ảnh cuộc sống khó khăn, chờ cho thời điểm hoàn hảo, cho hình ảnh hoàn hảo, lần này nhiệm vụ của bạn là tay săn ảnh sẽ là ở vị trí đậu xe chỉ, chờ đợi những người nổi tiếng, và sau đó chụp ảnh khi gần đó. Tránh rơi chiếc xe của bạn hoặc bạn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý và bạn sẽ không thể để mất tất cả các hình ảnh!