.

Siêu Xe Mưa Bãi Đậu Xe Trò Chơi

50%
Siêu Xe Mưa Bãi Đậu XeMô Tả: Siêu Xe Mưa Bãi Đậu Xe game Đây là một trò chơi tốt bạn có thể chứng minh bạn đang lái xe và cũng có thể đậu xe kỹ năng trong trò chơi này trong trò chơi này bạn có 20 điểm đậu xe khó khăn và cũng 10 cấp độ tuyệt vời trong trò chơi. Bạn phải lái xe trong thời tiết mưa. Bạn nên làm theo mũi tên đánh dấu, sau đó bạn có thể tìm thấy nơi đậu xe, bạn có thể sử dụng phím mũi tên để lái xe và cũng có thể bạn có thể sử dụng thanh không gian cho thắng tay.