.

Thách Thức Lái Xe Taxi Trò Chơi

50%
Thách Thức Lái Xe TaxiMô Tả: Thách Thức Lái Xe Taxi game Trong trò chơi này, bạn có o làm việc như một lái xe taxi, do đó bạn có để chọn lên một khách hàng cho rằng bạn cần phải dừng xe vào vòng tròn được chỉ định. Sau khi bạn mất khách hàng. Bạn cần phải đậu xe vào các khu vực được chỉ định. Để lái xe taxi bạn có thể sử dụng phím mũi tên và để phá vỡ, bạn có thể sử dụng thanh không gian. Bạn cần phải chọn lên và thả 5 người để vượt qua cấp độ giết người bạn phải phá sản. Thưởng thức các trò chơi.