.

Tnt Zombie Arsenal Trò Chơi

50%
Tnt Zombie ArsenalMô Tả: Tnt Zombie Arsenal game Anh hùng của bạn là bậc thầy của nổ thiết bị, vì vậy tất cả những người ở lại còn sống hy vọng rằng bạn có thể lưu chúng. Nơi bom và mines như vậy mà để giết tất cả zombie và làm cho thiệt hại như nhiều càng tốt. Thời gian để tiêu diệt!