.

Ultimate Stunt Nhai Trò Chơi

50%
Ultimate Stunt NhaiMô Tả: Ultimate Stunt Nhai game Đây là một chiếc xe đạp trò chơi cuộc đua bạn phải đi xe một chiếc xe đạp cho rằng bạn có thể sử dụng phím mũi tên để điều khiển xe đạp và cũng có thể bạn có thể nhảy bằng cách nhấn thanh không gian và cũng có thể sử dụng một số diễn viên đóng thế. Đối với sóng thần nhấn A, cho cậu bé lười biếng nhấn S, cho đá rắn báo chí mất bạn có 15 cấp độ để hoàn thành. Thưởng thức các trò chơi.