.

Thiết Kế Cầu Cạn Trò Chơi

67%
Thiết Kế Cầu CạnMô Tả: Thiết Kế Cầu Cạn game Xe lửa cần phải nhận được nơi họ cần phải đi! Vì vậy, it's up to bạn để xây dựng các bệ đặt trên cao(estacade) và đảm bảo rằng họ là an toàn để vượt qua! Hoàn thành tất cả các giai đoạn của trò chơi để giành chiến thắng! Không đi ra cầu hoặc bạn mất! Một thách thức cho game thủ.