.

Wheely 6 Fairytale Trò Chơi

50%
Wheely 6 FairytaleMô Tả: Wheely 6 Fairytale game Sẵn sàng cho một thách thức với một câu chuyện? Hướng dẫn màu đỏ xe Wheely từ điểm khởi đầu để khu vực mục tiêu mà không chết đuối hoặc gây ra một thảm họa! Tạm ứng thông qua câu chuyện cổ tích như bạn trước thông qua các cấp độ! Hình ảnh động vui vẻ trẻ em đặc biệt là có thể thưởng thức, nhưng bất cứ ai có thể chơi và tận hưởng là tốt!