.

Bãi Đậu Xe Gỗ Ranger Trò Chơi

50%
Bãi Đậu Xe Gỗ RangerMô Tả: Bãi Đậu Xe Gỗ Ranger game Trong rừng cuộc sống điềm, nhưng đôi khi có thể đến công việc khó khăn, như là một kiểm lâm mà bạn cần để quản lý nó, trên mỗi cấp lái xe tải của bạn và hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, bạn sẽ tìm thấy, tiền xu colleting, chuyển đoạn hoặc bắn súng săn trộm có thể là các công việc bình thường trong của bạn ngày này sang ngày, bạn có những gì nó cần để là một kiểm lâm thực và hoàn thành trò chơi?