.

Cơn Thịnh Nộ Của Zombies Trò Chơi

62%
Cơn Thịnh Nộ Của ZombiesMô Tả: Cơn Thịnh Nộ Của Zombies game Bạn đã có agun! Bạn đã có lựu đạn! Bây giờ nó chỉ là một vấn đề của sự sống còn! Cơn thịnh nộ zombie là một thách thức lớn và sẽ có bạn dán vào chỗ ngồi của bạn tất cả các đêm! Đồ họa tuyệt vời làm việc và vui nhộn khái niệm! Chắc chắn, một trò chơi tuyệt vời và đó là miễn phí!