.

Youre Căn Cứ Trò Chơi

50%
Youre Căn CứMô Tả: Youre Căn Cứ game Bạn là mẹ đã đặt chân của mình và căn cứ của bạn! Tuy nhiên, một quả bom là về để phát nổ và bạn được lựa chọn để vô hiệu hóa quả bom! Bạn phải tìm các mục chính xác trong các trò chơi cần thiết để ngăn chặn quả bom từ bao giờ đi ra!