.

Đập Zombie Đua Xe Trò Chơi

50%
Đập Zombie Đua XeMô Tả: Đập Zombie Đua Xe game Zombie Apocalypse đã được nâng lên các zombie đang tỉnh táo và sức đề kháng giảm, cơ hội duy nhất mà chúng tôi có nó là bạn và hotrod quái vật của bạn, nhiệm vụ của bạn là đơn giản, trên mỗi cấp smash tất cả các zombie trong con đường của bạn, tìm thấy một số bí mật hữu ích và phá hủy một số đối tượng cụ thể, sau đó đầu đến thứ hai trụ sở để rõ ràng mức độ, bạn có thể hoàn thành tất cả chúng và giúp sức đề kháng để tiếp tục chiến đấu với đám zombie?